Kaedah pembayaran


02 Mar

Gadis itu pergi ke tempat anda:

Tunai dalam penghantaran

Bayar gadis itu apabila anda berjumpa.

Bayar sebelum perkhidmatan. Bayaran selepas perkhidmatan tidak diterima.


Incall

 Bayar wang tunai untuk gadis itu di dalam bilik.

Kad kredit: Tidak diterima. Pemindahan perbankan: Terima.

Comments
* The email will not be published on the website.